Manželstvo


Úspešné manželstvo si vyžaduje rozvod so svojou sebeckou láskou.
-- Paul Frost
----------
Úspešné manželstvo je palác, ktorý sa musí budovať každým dňom.
-- André Maurois
----------
Na úspešné mamželstvo treba dvoch, na koniec manželstva stačí jeden.
-- Herbert Samuel
----------
Manželstvo je naša posledná a najlepšia šanca ako dozrieť.
-- Joseph Barth
----------
Prečo je manželstvo dôležité? Pretože je cestou k nájdeniu lásky. Je cestou k stvoreniu života. Je cestou, na ktorej sa život muža a ženy spájajú v jeden. Je miestom, kde sa mužova línia prepája s líniou ženy. Z manželstva vyvstávajú dejiny, z manželstva sa objavujú národy a začína ideálny svet. Bez manželstva nemá existencia jednotlivcov, národov a sveta význam.
-- Rev. Mun
----------
Úspešné manželstvo je vždy trojuholník: muž, žena a Boh.
-- anonym
----------
Vybral som si a preto nie je mojím cieľom hľadať, čo by sa mi páčilo, ale páčiť sa tomu, koho som si vybral.
-- Alain
----------
Nie je umenie založiť si manželstvo, ale vytvoriť harmonické manželstvo.
-- M. Rybár
----------
Manželke: Tvoje zlaté vlasy boli pre mňa dlho slnečnou žiarou, ale teraz, keď sú strieborné, sú mojím svetlom mesačným - a to je oveľa lepšie svetlo pre nás mladých zamilovaných.
-- J. S. Bach
----------
Manželstvo je obrad, ktorý otvára dvere paláca šťastia. Preto je manželstvo najväčšou udalosťou človeka. Láska prekračuje čas a priestor a je tým najvzácnejším pre človeka. Preto manželstvo odkrýva a upevňuje túto lásku.
-- Rev. Mun
----------
Niektorí manželia mi prichodia ako orangutany, ktorým dali do rúk stradivárky.
-- Balzac
----------
Človek je vrodene disponovaný pre trvalé manželstvo.
-- E. Eibesfeldt
----------
Muž a žena dohromady vytvárajú skutočného človeka.
-- Feuerbach
----------
Jednota muža a ženy je jednotou neba a zeme.
-- Rev. Mun
----------
Gesto pohlavného styku v manželstve vyjadruje - ty si moja, ty si môj. Styky pred manželstvom: vtedy v geste nie je takýto obsah. Je to klamanie, pretože si nepatria.
-- V. Filo
----------
Láska je individualizovaný partnerský vzťah a sústavná zmena partnera mu odporuje.
-- V. E. Frankl
----------
Manželia majú vytvoriť rodinu s láskou jeden voči druhému a v centre s Božou láskou. Inak nemôžu vstúpiť do Nebeského kráľovstva, kde môžu prebývať s Bohom naveky. Toto je naplnenie a účel stvorenstva.
-- Rev. Mun
----------
Jadro potreby spojenia, na ktorej závisí život ľudského druhu, je práve mužsko-ženská polarita.
-- E. Fromm
----------
Nie sú vzácne prípady, kedy dvaja "zamilovaní" ľudia necítia lásku k niekomu inému. Ich láska je v skutočnosti sebectvo vo dvojici, sú to ľudia, ktorí sa navzájom stotožňujú a riešia problém odlúčenosti rozšírením jediného indivídua na dve.
-- E. Fromm
----------
Láska by mala byť v podstate aktom vôle, rozhodnutím oddať celý svoj život životu iného človeka. V tom je skutočne racionálne jadro idey o nerozlučiteľnosti manželstva, základ mnohých foriem tradičného manželstva, v ktorých si partneri nikdy nevyberajú, ale sú pre seba vyberaní, a predsa sa predpokladá, že sa budú milovať.
-- E. Fromm
----------
Koľko žien si myslí, že ich muž je neschopný a hlúpy, pretože nedosahuje fantastické predstavy rytiera bez bázne a hany, ktorú si vytvorili v detstve.
-- E. Fromm
----------
Manželstvo je škola, kde sa muži učia spoznávať ženy a ženy spoznávať mužov.
-- Rev. Mun
----------
V dobrom manželstve vyžaduje jeden od druhého málo. Všetko dáva a prijíma.
-- J. O. Gasset
----------
Hoci potomstvo, tak často vrúcne želané, chýba, manželstvo trvá ďalej ako celoživotné spoločenstvo a zachováva si svoju hodnotu a nerozlučiteľnosť.
-- GS 50
----------
Pozornosť, vypočutie druhého, viac-menej to najdrobnejšie úsilie ako ho prijať a vyjadriť mu svoju lásku, to sú najbezpečnejšie schody, ak sa po prijatí manželského zväzku nechceme pobiť.
-- G. Gilbert
----------
Manželstvo je prekonanie individuálnych záujmov a napĺňanie spoločných. Muž a žena v manželstve majú takto spoločný osud a nemôžu to len tak zmeniť. Už nemôžu robiť to, čo by robili, keby boli sami. Musia nasledovať účel rodiny i za cenu života.
-- Rev. Mun
----------
Skutočná láska sa nevyhýba zväzku, ale ho slobodne hľadá, chce sa viazať. Keďže ide o osobné rozhodnutie, toto sa nevzťahuje iba na prítomnú chvíľu, ale platí aj pre budúcnosť. Takýto záväzok do budúcnosti znamená pre neho bezpečnú záruku proti vlastnej nestálosti.
-- Günthör IIIa 156
----------
Kto by zamýšľal uzavrieť manželstvo len na obmedzený čas, nemá pravú lásku.
-- Günthör IIIa 162
----------
Cirkevne zosobášený katolík musí vedieť, že civilný rozvod nerozlučuje manželský zväzok.
-- Günthör IIIa 167
----------
Pred manželstvom sa domnievame, že milujeme, v manželstve sa to len učíme.
-- E. Kästner
----------
Muž potrebuje ženu, ktorá bude slobodne. . . variť, prať, žehliť. . . slovom, rozvíjať sa.
-- Lasica - Satinský
----------
Koľko hriechu pred sobášom, toľko trápenia po sobáši.
-- ľudová múdrosť
----------
Manželstvo same o sebe nie je dobré ani zlé, úspech a nezdar je len vo vás.
-- A. Maurois
----------
Ak chcete byť šťastné s mužom, musíte mať pre neho hromadu pochopenia a trošku lásky; ak chcete byť šťastní so ženou, musíte ju zahrnúť hromadou lásky a vôbec sa nesnažiť o pochopenie.
-- A. Maurois
----------
Muž a žena sú dve noty, bez ktorých struny ľudskej duše nevydajú správny a plný akord.
-- G. Mazzini
----------
Moja žena ma tak miluje, že mi niekedy aj rozumie.
-- B. Pascal
----------
Môže sa mi stať, že stretnem ženu, ktorá ma silne priťahuje a mám chuť ju milovať, ale súčasne viem, že by som tým ohrozil svoje manželstvo. Preto si nahlas alebo v duchu poviem: "Cítim, že by som ťa mohol milovať, ale nebudem to robiť. "
-- M. S. Peck
----------
Keby sme čakali na zoznámenie sa s ideálom do manželstva, strávili by sme celý život v čakárni.
-- Pitigrili
----------
Nikdy nehľadajte ideálneho manžela alebo manželku. Tí sa rodia až v manželstve.
-- M. Rybár
----------
Keď sa stretne muž, ktorý nevie, čo chce, so ženou, ktorá vie, čo chce, také stretnutie sa musí skončiť svadbou.
-- D. Radovič
----------
Robíte škandál, že vaša žena zle varí? Nerozvádzajte sa! Jedzte u nás a ženu si nechajte ako hobby.
-- reštaurácia v Chicagu
----------
Keď ideš do vojny, pomodli sa raz; keď ideš na more, dvakrát; keď sa však ideš ženiť, pomodli sa trikrát.
-- ruské príslovie
----------
Nevyberaj ženu v tanci, ale v poli medzi ženci.
-- slovenské príslovie
----------
Nevyberaj muža podľa toho, čo Ti sľubuje do manželstva, ale či už nejaké sľuby splnil.
-- M. Rybár
----------
Aký išiel, takú dostal.
-- slovenské príslovie
----------
Akú si dostal, takú si drž.
-- slovenské príslovie
----------
Len sa žeňte. Keď dostaneš dobrú ženu, budeš výnimkou, keď zlú, zostaneš filozofom.
-- Sokrates
----------
Čo nám urobí staroba, keď sme dvaja?
-- Stendhal
----------
Kto sa neoženil, ten akoby bol polovičný.
-- Talmud
----------
Oženiť sa vie každý hlupák, ale byť manželom môže byť len správny chlap.
-- M. Rybár
----------
Rozvod patrí k najčastejším príčinám samovrážd a patrí tiež k najsilnejším stresovým faktorom súčasného života.
-- P. M. Zulehner
----------
Manželstvo je ako loď plávajúca na mori, počas plavby sa vystúpiť nedá. Keď si už raz nastúpil, musíš sa viezť.
-- anonym
----------
Čo je dôvodom pre vznik manželstva? Aby sme mohli vstúpiť do Nebeského kráľovstva a vytvoriť lepšiu spoločnosť.
-- Rev. Mun